Academia de enseñanza en Pontevedra - Santa María Formación

Academia de ensinanza en Pontevedra

ESO • PRIMARIA • BACHILLER • UNIVERSIDADE
IDIOMAS E INFORMÁTICA
CURSOS HOMOLOGADOS

Formación Mellora Futuro
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Santa María Formación (centro homologado pola Xunta de Galicia), somos unha empresa con máis de quince anos de experiencia na ensinanza en Potenvedra, na que o noso maior reto é conseguir unha formación de calidade en todo-los campos nos que traballamos.

Estamos certificados en calidade pola ISO 9001:2008 sendo a nosa
POLÍTICA DE CALIDADE a seguinte:

Santa María Formación é consciente da necesidade de mellorar dunha maneira constante e continuada para ser capaz de adaptarse ás cada vez máis esixentes condicións dos seus alumnos e do mercado e desta maneira poder destacar fronte os seus competidores.

Os obxectivos e decisión en relación coa Calidade están íntimamente ligadas e forman parte da política da empresa que quedan  reflexadas na nosa política de Calidade que presenta as seguintes bases:
• Conseguir ca empresa sexa económicamente estable e rentable.
• A satisfacción  total de todo-los nosos alumnos, buscando sempre a máxima calidade en toda-las accións formativas que
Santa María Formación desenrrola e baseándose no cumprimento das súas especificacións e demandas de formación.
• O cumprimento riguroso da lexislación e regulamentación que sexa de aplicación ó noso centro e actividade.
• Formar, implicar, motivar e comprometer ó noso personal co obxecto de buscar a súa participación na xestión, desenrolo e aplicación do sistema de Calidade.
• Estudiar e coñecer as necesidades dos nosos alumnos actuais e futuros para poder acercarnos ás súas necesidades e poder ofrecerlles uns servizos de máis calidade.
• Detectar as necesidades de infraestructuras necesarias para poder adecuarnos ás demandas da sociedade.
• Adiantarnos ó mercado para chegar antes cá nosa competencia ó futuro da formación.
• Apostar decididamente pola mellora continua na prestación dos nosos servizos.

A Calidade que se obtén, representará sempre unha ventaxa estratéxica fronte a nosa competencia. Para lograr este obxectivo, a Dirección da Academia asumíu o desenrolo e implantación dun sistema de Xestión da Calidade según a Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 e comprométese a proporcionar todo-los recursos necesarios.
A Dirección establecerá dentro da política xeral os plans e recursos necesarios para alcanzar os obxectivos de calidade propostos.

O cumprimento das tarefas diarias, e co esforzo de todos renovando cada día o rigor no traballo, daranos un maior prestixio e máis competitividade.

 

Santa María Formación en Pontevedra

ESO • Primaria • Bachiller • Universidade • Idiomas • Informática • Cursos

Santa María Formación | Rúa Santiña, 38 Baixo - 36005 Pontevedra | Tel. 986 874 217 | Aviso Legal | Área Interna

Regreso al contenido | Regreso al menu principal